Bonus 36%

Dzēriena kvalitāti raksturo modernu iekārtu, klasiskas receptūras un tradicionālu tehnoloģiju izmantošana ražošanas procesā.

Loģistikas informācija

VolumeBox item countPallet item count
0,7 l0,7 x 12528
0,5 l0,5 x 20640
0,2 l0,2 x 241584