ZINĀŠANAS. PIEREDZE. ATTĪSTĪBA.
Team

Pilnveidojot katra personiskās zināšanas, aug komandas prasmes. Augot komandas prasmēm, uzņēmums top gudrāks, spēcīgāks, inovatīvāks. Tiek ietekmēts un attīstīts viss tirgus un nozare. Un, kad paveikts tas, iespējams šķiet pilnīgi viss. Arī došanās tālāk.

2019 kļūstam vēl daudzveidīgāki!

Līdzšinējais nosaukums Mācību un konsultāciju centrs ABC neietver sevī visu, ko darām, tāpēc pievienošanās Sunstar Group nozīmē, ka mūsu pakalpojumu klāsts kļūst vēl daudzveidīgāks, un turpinam darbu kā Sunstar Academy.

Skatīt vairāk par sunstar group
Logo
Akreditēta mācību iestāde

Sunstar Academy ir privāta, akreditēta izglītības iestāde, kas dibināta 2001.gadā (IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4460800111). Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam kvalitatīvas apmācības, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus.