VIAA 5.kārta

Attālinātais mācību process

Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā uzsākuši  SIA "Mācību un konsultāciju centrā ABC" 110 izglītojamie. Gan pasniedzēji, gan apmācāmie spēja ātri pielāgoties esošajai situācijai un jau decembra sākumā veiksmīgi uzsāka attālinātās mācības, izmantojot ZOOM platformu.

Profesionālās pilnveides programma "Projektu vadība" attālināti noslēgsies februāra beigās/marta sākumā. 

Četrās profesionālajās tālākizglītības programmās Metināšanas jomā (TIG, MMA, MAG, MIG) teorētiskā daļa arī veiksmīgi notiek attālināti, kura noslēgsies februāra vidū. Visi gaidam aktuālos jaunumus valstī par epidemioloģiskajiem noteikumiem profesionālajā izglītībā, lai varētu plānot praktiskās nodarbības, pēc kurām ir noilgojušies gan izglītojamie, gan pasniedzēji.

03.02.2021.

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem!

Otrdien, 22. septembrī, atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.

  • Piesakies apmācībām: šeit
  • Vairāk informācijas: šeit

20.09.2020


Programmas

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu lokmetinātāju metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG), kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās u.c. vai veic individuālo darbu. Profesionālajā darbībā veic metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu un remontu metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās u.c. vai veic individuālo darbu. Profesionālajā darbībā veic metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu un remontu metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās u.c. vai veic individuālo darbu. Profesionālajā darbībā veic metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu un remontu metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu rokas lokmetinātāju (MMA), kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās u.c. vai veic individuālo darbu. Profesionālajā darbībā veic metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu un remontu metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas un prasmes par projektu vadības organizēšanu, stratēģijas plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu projekta realizēšanā.

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas un prasmes par projektu vadības organizēšanu, stratēģijas plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu projekta realizēšanā.