Sadarbojoties ar NVA piedāvājam mācību kursus cilvēkiem, kuri palikuši bez darba.

Kā rīkoties?

  1. Izvēlies vienu no mūsu piedāvātājām profesionālās tālākizglītības programmām.
  2. Tuvākajā NVA filiālē saņem apmācību kuponu.
  3. Desmit dienu laikā no kupona saņemšanas brīža nāc ar kuponu uz tuvāko SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” filiāli, kur paziņosim par mācību laiku un aizpildīsim kupona 2. daļu.
  4. Šo kuponu aiznes atpakaļ uz NVA.
  5. Mācies, lai iegūtu vērtīgas zināšanas un prasmes, kā arī saņem stipendiju.
  6. Mācību laikā iegūtas teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprināsi kvalifikācijas praksē uzņēmumā, kur Tev būs lieliska iespēja sevi pierādīt potenciālajam darba devējam un iespējams kļūt par uzņēmuma darbinieku!
  7. Pēc mācībām saņemsi valsts atzītu izglītības dokumentu par kvalifikācijas ieguvi.
Programmas

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamiem zināšanas un prasmes projektu vadībā, aptverot visus projektu vadīšanas cikla elementus.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu rokas lokmetinātāju (MMA), kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās u.c. vai veic individuālo darbu. Profesionālajā darbībā veic metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu un remontu metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās u.c. vai veic individuālo darbu. Profesionālajā darbībā veic metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu un remontu metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās u.c. vai veic individuālo darbu. Profesionālajā darbībā veic metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu un remontu metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu lokmetinātāju metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG), kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās u.c. vai veic individuālo darbu. Profesionālajā darbībā veic metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu un remontu metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš strādā Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot Klientu apkalpošanas operatoru, kurš strādā dažādos uzņēmumos un iestādēs, kas saistīts, ar klientu un apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu. Nodarbojas ar informācijas un konsultāciju sniegšanu, pasūtījumu pieņemšanu, reģistrēšanu un to apstrādi, strādā ar teksta redaktoru, elektroniskajām tabulām, strādā ar datu bāzēm izmanto interneta pārlūku.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā iegūt zināšanas un prasmes par pusautomātisko (MIG) metināšanas iekārtu veicamajiem darbiem, metināšanas iekārtām, izmantojamajiem metināšanas palīgmateriāliem.

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot praktiskā darba iemaņas un prasmes informācijas aptrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access lietojumprogrammas, Internet iespējas, kas nepieciešamas ikdienā un profesionālajā darbībā.

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā apgūt praktiskā darba iemaņas un prasmes informācijas apstrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, lietojumprogrammas, Internet iespējas, kas nepieciešamas ikdienā un profesionālajā darbībā.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais apgūst vienkāršākās klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais turpina apgūt un pilnveidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes angļu valodā.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais turpina apgūt un pilnveidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes angļu valodā

Kursa mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais apgūst angļu valodu Intermediate līmenī.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt vācu sarunvalodas, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanas prasmju uzlabošanu atbilstoši apmācību programmas līmenim.

Kursa mērķis:

Izglītības procesā izglītojamais turpina apgūt un pilnveidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes vācu valodā.

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamo, kurš apguvis valodas zināšanas, leksikas optimālo apjomu krievu valodā un var izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, sagatavot izglītojamo, kurš apguvis apgūst vienkāršākās klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes.

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ar minimālām valodu zināšanām (vienkārša sarunvaloda, lasīšana, rakstīšana) apgūst latviešu valodas pamatzināšanas.

Mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamo, kurš apguvis latviešu valodas zināšanas, leksikas optimālo apjomu latviešu valodā un var izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.